Polityka prywatności oraz Cookies

Informacje ogólne

W tym dokumencie zawarte są wszystkie zasady prywatności, plików cookies, a także zasady postępowania z danymi osobowymi, które zostały pobrane przez stronę internetową. Właściciel / administrator poniższej witryny internetowej, którym jest „Beata Meinguer” Beata Meinguer-Jedlinska, NIP: 6631761148, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

1. Właścicielem danych osobowych, które zostają podane dobrowolne na naszej stronie internetowej oraz jej podstronach jest administrator. Administrator posiada także prawo do zapisania informacji o parametrach połączenia jak adresy IP, głównie w celach technicznych, które związane są z zarządzaniem serwerami, a także w celach bezpieczeństwa.
2. Administrator strony posiada prawo do zbierania danych osobowych oraz ich przetwarzania na podstawie przepisów z ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. Zm) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 roku o o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. Zm.) jedynie za pomocą upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu prowadzenia archiwum albo realizacji świadczonych usług za pomocą drogi elektronicznej przez Administratora oraz w innych celach, które zostały dokładnie określone w Regulamienie.
3. Zadaniem administratora jest dołożenie wszelkich starań, aby zachować ochronę danych personalnych i adresowych, a także informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia danych przed ich dostaniem się w nieupoważnione ręce oraz nieuprawnionym naruszeniem obowiązujących na przepisów prawa.
4. Wszelkie dane, które użytkownik strony przekazuje dobrowolnie na stronie internetowej mogą zostać wykorzystane do subskrypcji bezpłatnych newsletterów oraz nowych informacji o usługach, a także o produktach handlowych.
5. Podane dane do wysyłki, które przekazane zostają administratorowi w przypadku złożenia zamówienia na oferowany produkt, są przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy i przesłania faktury VAT.
6. Każdy użytkownik strony na prawo do tego by mieć do nich dostęp, móc w każdej chwili je poprawić, a także usunąć. Administrator może odmówić usunięcia danych tylko w momencie, gdy użytkownik strony naruszył swoim postępowaniem regulamin i obowiązujące prawa na stronie, a dane te są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i wyegzekwowania ewentualnej kary od użytkownika.
7. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim, jeśli wymaga tego świadczona przez stronę usługa. Dotyczy to przede wszystkim realizacji dostawy zamówienia, płatności, a także fakturowania.

PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa prowadzona przez administratora wykorzystuje pliki „cookies”. „Cookies” to informacje tekstowe, które są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika strony. Są one zapisywane w urządzeniu. Stosuje się głównie o to by poprawić działanie witryny internetowej oraz jej podstron.
2. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
a) cookies sesyjne – przechowuje się je na urządzeniu użytkownika strony internetowej i są one przechowywane tam do momentu zakończenia sesji w przeglądarce. Informacje te są tymczasowe i pozostają trwale usunięte. Cookies sesyjne nie pobierają żadnych danych osobowych i innych informacji z urządzenia, z którego korzysta użytkownik.
b) cookies trwałe – wiadomości te są przechowywane trwale na urządzeniu. Użytkownik musi usunąć je samodzielnie. Zakończenie sesji w przeglądarce nie powodu ich usunięcia z urządzenia. Ważne jest, że cookies trwałe nie pobierają żadnych informacji z urządzenia użytkownika.
3. Użytkownik zostaje poinformowany przez administratora, że poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może on samodzielnie i w każdym momencie zmienić także ustawienia, które dotyczą plików ”cookies”. Poprzez zmianę ustawień może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
4. Użytkownik zostaje poinformowany przez administratora, że w każdym momencie sesji może usunąć pliki „cookies” za pomocą odpowiednich funkcji, które znajdują się w przeglądarce internetowej.
5. Należy pamiętać jednak o tym, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może zmienić działanie strony i sprawić, że stanie się ona mniej funkcjonalna podczas korzystania ze strony głównej oraz podstron.
6. Pliki „cookies” są wykorzystane przez administratora do:
a) wprowadzenia zmian na stronie internetowej
b) poprawienia funkcjonalności strony internetowej
c) tworzenia statystyk , z pomocą których administrator uzyka informacje w jaki sposób użytkownik strony wykorzystuje wszystkie funkcje oraz możliwość witryny internetowej. Poprzez te informacje będzie miał możliwość by poprawić strukturę oraz działanie zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Ich administratorem jest Google lnc z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna na stronach Google.
d) podniesienia popularności witryny internetowej w serwisie YouTube LLC z siedzibą podadresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Polityka ochrony prywatności YouTube dostępna na ich stronie.
e) popularyzacja witryny internetowej w mediach społecznościowych oraz w serwisie społecznościowym facebook.com, którego administratorem jest Facebook lnc. Z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności jest dostępna na stronie Facebook.
f) popularyzacja witryny internetowej za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. Z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności dostępna na stronie instagram.com
7. Zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych powyżej firm, aby lepiej poznać zasady korzystania z plików „cookies”.